TÜM MAKALELERİ
İsa Karakaş
SGK Başmüfettişi/
isakarakas@gmail.com

SGK Mevzuatında Yapılan Değişiklikler İşverenlere Nasıl Yansıyacak? 21.01.2013
5510 s. Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83. Maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gö... 
4/1-a (SSK) Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları Nasıl Tespit Edilir? 17.10.2012
I.Giriş 4/1-a (SSK) sigortalıların prim ödeme gün sayılarının usulüne uygun olarak saptanması ve saptanan gün sayılarının başta aylık prim ve hizmet belgesi olarak işyeri kayıt ve belgelerine intikal ettirilmesi hem sigortalıların emekliliği hem d... 
Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliğinde Önemli Ayrıntılar 17.09.2012
I.GİRİŞ: 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik sistemimizin üç temel kurumu olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar ye... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.