TÜM MAKALELERİ
Ergin Özdemir
Tax / Auditor
erginozdemir@hsyaudit.com

Google Reklam Giderlerinin Vergisel Durumu 12.12.2012
Son dönemde birçok firma reklamlarını hem düşük maliyetini hem de kolay ulaşılabilirliğini dikkate alarak internet üzerinden yapmaktadır. Bu reklamların en yaygın kullanılanı hiç şüphe yoktur ki Google.Ancak bu tür reklamlarda birçok firmanın gözden ... 
Bitmemiş İnşaata Ait Konut Satışlarının Kurumlar Vergisi Ve KDV Karşısındaki Durumu 14.08.2012
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 
Davadan Vazgeçme Bedeli İndirim Konusu Yapılabilir Mi? 02.07.2012
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun “ticari kazanç” h... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.