TÜM MAKALELERİ
Volkan Aslanbaş
Tax / Auditor
volkanaslanbas@hsyaudit.com

31.12.2012 Tarihi İtibariyle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları 30.01.2013
31.12.2012 Tarihi İtibariyle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. 
Vergide Bu Hafta 04.01.2013
Vergi Kanunlarına İlişkin 2013 Yılı İlk Haftası Yayımlanan Tebliğ, Sirkü ve Kararlar... 
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru 23.11.2012
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı 
Vergide Bu Hafta 16.11.2012
2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 
Vergide Bu Hafta 02.11.2012
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı. 
Vergide Bu Hafta 09.10.2012
1-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı... 
Vergide Bu Hafta 29.06.2012
Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde.... 
Belediyeler Ve Bünyesinde Oluşan İktisadi Teşekküllerin KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu 30.05.2012
14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, KDV tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yer almaktadır. 
Vergide Bu Hafta - Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasında Son Gün 31 Mayıs 2012 / Alkollü içeceklerin ÖTV tutarındaki değişiklikler. 10.05.2012
Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasında Son Gün 31 Mayıs 2012 / Alkollü içeceklerin ÖTV tutarındaki değişiklikler. 
Vergide Bu Hafta 03.05.2012
Mükellef Bilgileri Bildirimi İçin Son Gün 31/05/2012 dir. / KDV Tevkifatı Uygulaması Yeniden Düzenlendi. / Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. / İşe Başlama ve Bırakma Bildirimi Yeniden Düzenlendi. / Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilme... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.