TÜM MAKALELERİ
Seral Yalçın
Tax Manager
seralyalcin@hsyaudit.com

OGS, KGS ve AKBİL Giderlerinin Katma Değer Vergisi Yönünden İncelenmesi 19.11.2012
Yazımızın konusunu; yaygın olarak yapılan OGS, KGS ve AKBİL giderleri için belge üzerinde ayrıca gösterilmeyip toplam tutar içerisinde yer alan Katma Değer Vergisinin, uygulamada sıkça rastlanan kurum kazancından indirilen gider ile birlikte gider he... 
Bedelsiz İhracatlar için KDV İadesi Alınabilir mi? 27.04.2012
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 /1-a maddesi hükmü gereği ihracat teslimleri KDV den istisnadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesi hükmü gereği, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmal... 
İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle KDV İadesi Talebinde Gümrük Beyannamesi İbrazına Gerek Yoktur 21.02.2012
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11'inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından doğan iadelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, gümrük beyannameli mal ihracı ile ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin terkin ve i... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.