TÜM MAKALELERİ
Meral Arık Toprak
Dr.
meralarik@hsyaudit.com

Başarının sırrı: Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi 12.10.2011
Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve benzeri değişiklikler, insan öğesinin çalışma yaşamındaki önemini artırmış, çalışanların eğitim düzeyleri yükseldikçe işlerinden beklentileri artmıştır. İşletmeyi kuran, yöneten ve üretim sürecinin... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.