TÜM MAKALELERİ
Umut Metin
Avukat
umutmetin@gmail.com

Genel Kurul Toplantılarını 31 Mart 2013 Tarihine Kadar Gerçekleştirin... 15.02.2013
A.Ş.’lerin Genel Kurul Toplantıları TTK m. 409’a göre her faaliyet dönemimin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılmalıdır. Yazının kaleme alındığı itibariyle, kanun maddesi değerlendirildiğinde, 2012 yılı hesap dönemi ile ilgili genel kurul toplan... 
Türkiye Gerçeği Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 15.01.2013
Ülkemizde toplumun geniş kesimlerinin menfaatini ilgilendiren olaylardan biri geçmişte yaşanan banka yolsuzlukları olmuştur. Kabaca “bankaların hortumlanması” olarak ifade edilen olaylarda, bankaların yönetimini ve/veya denetimini elinde bulunduran ş... 
6102 Sayılı TTK’ya Göre İşletmenin Muhasebesi İle İlgisi Bulunmayan Defterler 13.12.2012
Bir ticari işletmenin mali ve iktisadi durumuna ilişkin bilgi içermiyor olsalar da, keza işletmenin mali durumu ile borç alacak durumuna ilişkin kayıt taşımasa da , “Pay Defteri”, “Yönetim Kurulu Karar Defteri”, “Genel Kurul Müzakere ve Toplantı Deft... 
Tahkim’de Kozları Canlı Paylaşmanın Yöntemi Duruşma’dır 12.09.2012
Mahkemeler dışında uyuşmazlık çözümünün uzman hakemlerce yürütüldüğü yöntem olan TAHKİM’de yargılamanın herzaman yalnızca belgeler ve dosya üzerinden yapılması mümkün değildir. 
Hakem veya Mahkeme Kararı, Kamu Düzeni Süzgecinden Geçmeden Tenfiz Olunamaz 18.06.2012
Toplumlar bir düzen içinde yaşamak mecburiyetinde olduğu gibi, devletler de kendi toplumlarının barışını ve/veya huzurunu bozan her türlü etkiyi engellemek yükümündedir. Söz konusu olumsuz etkiyi bütünüyle engellemek mümkün değil ise, bu durumda devl... 
Tahkim Yargılamasında, Hakemler Bağımsız Ve Tarafsız Olmak Zorunda Mıdır? 27.03.2012
Hukukun amaca uygun olarak, yani hakkın adalet terazisinde dağıtımı noktasında hâkimler gibi, tahkim yargılamasını yürüten hakemlerin de, bağımsız ve tarafsız olması beklenir. Milletlerarası Ticari Tahkim kuralları gereğince de hakemlerin, taraflar v... 
Tahkim, Şirketin Sırlarını Korur 23.01.2012
Şirketler arasında oluşması muhtemel ihtilaflarda klasik uyuşmazlık çözüm yöntemi, ihtilafı mahkemelere taşıyarak sorunu çözmektir. Ancak ihtilafın çözümü için taraflar gerek iddia ve savunmalarını güçlendiren tüm belge ve yazılı delillerini ibraz et... 
Formula 1 Hızında Tahkim Yargılaması Nasıl Yapılır? 27.10.2011
Tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümü mahkemelere kıyasla hızlı olsa da, tahkim yargılamalarının uygulamada yılları bulduğu görülmektedir. İşte bu yavaşlığı ortadan kaldırmanın yolu seri bir yargılama yapmak ve sonuca hukuku ihlal etmeden ulaşmaktır. “Ser... 
Geleneksel Tahkim Klişesinin Bertarafı ve Tahkimde Taraf İradelerinin Önemi 03.10.2011
Son bir ay içinde karara bağlanan “Libanaco (Uzan) - Türkiye” ve “Turkcell-Teliasonera” davaları toplamda 11 (onbir) milyar doları aşan etkileriyle, tahkimin dünyada yalnızca hukuki sonuçlarıyla değil maddi yansımaları ile de ne denli önemli bir uyuş... 
Devir Ve Bölünme Durumlarında Kurumlar Vergisinin Ödeme Süresi 27.07.2011
Bilindiği üzere 5520 sayılı K.V.K.’nın 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasında kurumlar vergisi mükelleflerinin devri, (2) numaralı fıkrasında ise tam ve kısmi bölünme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.