TÜM MAKALELERİ
Baran Umut Baycan
Avukat
baranbaycan@hsyaudit.com

E-haciz, ekonomiye katkı mı? Zarar mı? 08.08.2011
Son dönemde basında, Maliye tarafından vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak için etkin bir "cebri tahsilat sistemi" oluşturulduğuna ve bu kapsamda “e-haciz” uygulaması başlattığına dair ilişkin haber ve yorumlar yer ald... 
Madencilik Mevzuatında Tüm Bilinmeyenler 20.07.2011
Madenler, devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arazinin mülkiyetine tabi değildir. Ancak, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği, kuruluşunda yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre k... 
Kurumsal yönet çok kazan 05.07.2011
İkinci 11 Eylül faciası olarak finans literatürüne giren, Lehman Brothers’in batışıyla başlayan ve dalga dalga yayılarak dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, uluslararası finansal piyasalarda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) ilkelerini ye... 
Manipülasyon Nedir? Hangi Şekillerde Yapılır. 27.06.2011
Finansal piyasaların sağlıklı ve etkin bir biçimde işlemesi için uygulanması gereken en önemli ilke, piyasalarda ve borsalarda işlem yapanların hisse senedi fiyatları hakkında doğru ve eşit bilgiye sahip olunmasıdır. Manipülasyon suçu.... 
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 10.06.2011
Uluslararası banka ve finans kurumlarında başlayan ve halen de etkisi devam eden global kriz, banka ve finans kurumlarının güvenilirliğinin sorgulanması ve bankaların daha şeffaf bir yönetim sistemi çerçevesine kavuşturulması gerekliğini ortaya çıkar... 
Vergi yükümlüsünün adil yargılanma hakkı 07.06.2011
Vergi mevzuatına aykırı hareket edenlerin uğrayacağı yaptırımların hapis ve para cezası olduğu göz önünde bulundurulursa, ulusal hukukun bu suçu cezai nitelikte kabul ettiği ve caydırıcı bir şekilde düzenleme yaptığı ... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.