TÜM MAKALELERİ
Halil Vurucu
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
bilgi@muhasebevergi.com

Yazılım pazarımız ne kadar büyüyebilir? 26.10.2011
Dünya yazılım pazarının büyüklüğü her geçen gün genişlerken, Türkiye’deki Pazar çoğalan şirket sayısına oranla oldukça yavaş büyüyor. Türkiye’nin bu pazarda gerektiği kadar gelişememesinin altında hangi nedenler var? 
Türkiye’de teknolojik yatırımlara istatistiksel bakış 15.08.2011
Rekabet gücü sağlamada yapılacak yatırımların en hızlı geri dönüşü teknoloji ile oluyor. Teknolojik yatırımlarda öncelik, genellikle 
Yönetim sorunlarına teknolojik çözümler 05.08.2011
Giderek daha fazla teknoloji kullanılan günümüz koşullarında, firmaların yönetimsel problemlerine teknolojik çözümler üretilebiliyor. Tüm dünyada firmalar açısından yatırım değeri ilk.... 
İşletmeler Teknolojiye Emanet 01.08.2011
Kısa adı ERP olan Kurumsal Kaynak Planlaması, üretim sürecinden depo organizasyonuna ve ürün teslimine kadar uzanan süreçte işletmelere büyük kolaylıklar sağlarken, rekabette yarın da var olmak isteyen işletmelerin geçmesi gereken zorunlu program ola... 
Personel ve Özlük İşleri mi? / İnsan Kaynakları mı? 07.07.2011
Kurumların “Personel ve Özlük İşleri” yönetiminden anladıkları ile “İnsan Kaynağı” yönetiminden anladıkları birbirinden tamamen farklı olmalı. Ne yazık ki, bir çok kurum bu ayrımın farkına varmıyor ve bunu sadece “modaya uygun” bir isim değişimi olar... 
Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz? 30.06.2011
Ülkemizde finans sistemi yeterli çalışmadığından, her firma maalesef birer finans kuruluşu gibi çalışıyor, müşterilerine krediler açıyor ve tedarikçilerinden kredi kullanıyor. Bu durum, firmaların ciddi şekilde finans riskleri taşımasına neden oluyo... 
Bütçe uygulamasında yazılım desteği zorunlu hale geliyor. 20.06.2011
Modern sistemlerde bütçe olmadan geleneksel yöntemlerle işletme yönetimi neredeyse imkansız hale geldi. İşletmelerin uzun vadeli gelecekleri için hayati önem taşıyan bütçe uygulamasında gerekli alt yapıya sahip yazılımların kullanılması kaçınılmaz h... 
Giderleri kontrol etmek artık çok kolay! 02.06.2011
İşletmelerin giderlerini kontrol altına alması rekabetin olmazsa olmaz koşullarından biri haline geldi. Gelir ve gider kalemlerinin oldukça fazlalaştığı teknoloji çağında, yazılım kullanarak giderleri kontrol altında tutmak ve denetlemek artık çok ko... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.