TÜM MAKALELERİ
Hasan M.Eken
Doç.Dr.
mhasan_eken@khas.edu.tr

Finansal Riskler Ve Türk Bankaları Tarafından Uygulanan Risk Yönetimine İlişkin Süreçte Yaşanan Yanlış Anlamalar 26.09.2011
Finansal sektörlerde üzerinde önemle durulması gereken dört temel finansal risk bulunmaktadır. Bunlar; kredi riski, faiz oranı riski, kur riski ve likidite riskidir. Diğer bütün 
Verimliliğinizi nasıl ölçüyorsunuz? 06.09.2011
İşletmelerin verimliliklerini ölçmek için bugüne dek kullandıkları rasyo analizleri tarihe karışıyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 
Rasyo Analizleri Tarihe Karışıyor! 20.07.2011
İşletmelerin verimliliklerini ölçmek için bugüne dek kullandıkları rasyo analizleri tarihe karışıyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak son yıllarda büyük bir hızla yayılan.... 
Bankalara Polisiye Tedbirler Ve Cruıckshank Raporu 24.06.2011
Bankaların aşırı kar ettikleri sadece Türkiye’de Dünya’nın değişik ülkelerinde de zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu karın serbest piyasa koşulları altında elde edilmesi halinde, serbest ekonomilerde asla eleştiri konusu olamaz. Ancak, bilgi asimetr... 
Rekabet gücü düşüyor, üretim başka ülkelere kayıyor! 15.06.2011
Verimliliği arttırmak gibi uzun soluklu çözümler bir maraton koşusu gibidir. Buna da her üreticinin nefesi yetmemektedir. Bu nedenle, en kestirme çözüm yolu olarak, üretim tesislerinin kur nedeniyle rekabet avantajı olan ülkelere kaydırılması şeklind... 
Krizin nedeni: “Bilinçsiz Tüketici” 30.05.2011
Tüm dünyayı etkisi altına alan finansal krizin asıl sorumlusu aslında ne bankalar ne devlet ne de firmalar... Kredi verenlerin, kredilendirmede sorumlu davranamadıkları düşünülse de; krize neden olan kredi alma ve borçlanma kararında rasyonel davrana... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.