TÜM MAKALELERİ
Kaan Korkmaz
E.Hesap Uzmanı/YMM
info@hsyaudit.com

Ekonomik Krizler ve Demokrasi 10.11.2011
Yunanistan ve son olarak da İtalya’yı borçlarını ödeyemez hale getiren Finansal krize çözüm bulma çabaları, son derece ilginç “siyasi” sonuçlar da yaratmaktadır. Dünya ve alacaklı ülkelerin gündemi öncelikle “finansal sonuçlar” olduğundan, krizin siy... 
İşverenler İçin Büyük Risk Kapıda : Kıdem Tazminatı 14.07.2011
...Basında konu (haklı olarak), işverenlere oranla görece daha zayıf durumdaki işçiler açısından tartışılmaktadır.Oysa daha geniş bir açıdan ele alındığında, işçiler açısından bazı belirsizliklere gebe olan bu düzenlemenin, işveren açısından da önem... 
Kriz değil istihdam tehditi! 28.06.2011
Son 6 yıllık süreçte Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri hem geçmiş yıllarla hem de diğer büyük ekonomilerle kıyaslandığında oldukça önemli iyileşmeler göstermekle birlikte, işsizlik oranının belli bir eşiğin altına düşürülememesi ve cari açık so... 
Samiyen Örneği Işığında Kamusal Mallarda Değer Biçimi 06.06.2011
Özellikle son dönemde İstanbul başta olmak üzere büyük illerimizdeki değerli kamu arazileri, belediyeler veya çeşitli kamu kuruluşları tarafından hızlı şekilde nakde dönüştürülecek gelir getirici mallar olarak görülüyor ve bu şekilde değerlendiriliyo... 
İnşaat sektörü yeni bankerzedeler yaratmasın!!! 01.06.2011
Son bir yılda inşaat sektöründe yaygınlaşan finansman yapısına göre, şirketler satış bedellerini kendileri taksitlendiriyor. Ancak söz konusu satışlarda alıcılar, şirketlerin bilanço yapısını, mevcut yükümlülüklerini ve alacaklarını bilmemekle birlik... 
Halka Açılmak Bedava Para Kaynağı mı? 30.05.2011
Geçtiğimiz ay Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Vedat Akgiray, sanırım Borsa’nın şirketler açısından cazibesini de çarpıcı bir cümleyle vurgulamak amacıyla, “Şirketler Borsa’ya kaynak için gelmeli. Borsada bedava para var, almamak için cahil olma... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.