1 Soru Onlarca Cevap
Soru : Kurumlar vergisinin mükellefleri kimlerdir?
Aşağıda sayılan kurumların kazançları, Kurumlar Vergisi'ne tabidir Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Münferit beyannamede bulunması gereken bilgiler nelerdir?
Münferit beyannamede aşağıda yazılı bilgilerin gösterilmesi gerekmektedir: Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Dar mükellef gerçek kişiler hangi kazançlarını münferit beyanname ile hangi vergi dairesine bildirirler?
Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar... Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Türkiye’de değerlendirmekten kasıt nedir?
Değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Hangi şartlar altında kazanç ve irat Türkiye’de elde edilmiş sayılır?
Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur... Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Kimler dar mükellefiyet esasına tabidir?
Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ... Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Kimler tam mükellefiyet esasına tabidir?
Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişiler tam mükellefiyet esasına tabi olup bu gruptakiler tam mükellef gerçek kişi olarak adlandırılırlar. İkametgahı Türkiye’de olanlar ile, bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye’de... Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)
Soru : Gelir Vergisi uygulamasında Tam ve Dar mükellefiyet ayrımı nedir?
Gelir Vergisi uygulamasında Tam ve Dar mükellefiyet ayrımı nedir? Devamı için tıklayın.
(05.05.2011)

1 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.